آرشيو

اکتبر 2017

اصول اخلاقی حرفه آموزان شیراز

 ما به عنوان خانواده بزرگ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای رعایت اصول و آرمانهای اخلاقی زیر در جهت خدمت به کشور و هم نوعان و پاسداشت حقوق انسانها هم سوگند میشویم : ۱     ترویج منشور اخلاقی سازمان…

ادامه مطلب