اخبار

تازه ترین اخبار حرفه آموزان شیراز

فیلم گرافیک رایانه ارشاد ۱۴۰۰

فایل های pdf سئوالات کتبی همراه با جواب۱۴۰۰(مهم)

حتما و حتما سئوالات زیر را مطالعه فرمایید

 

 

کتاب های خود آموز گرافیک رایانه

فایل های pdf سئوالات عملی

فیلم سئوالات عملی گرافیک رایانه دی ۱۴۰۰ ارشاد

کاربر رایانه بخش اول

کاربر رایانه بخش دوم

تایپ رایانه

گرافیک رایانه بخش  اول

گرافیک رایانه بخش دوم

 

 

 

 

(2) ديدگاه ها

ديدگاه ها غيرفعال مي باشد.